Jodhpur Gymkhana

Shikargarh, Jodhpur Ho
Jodhpur – 342001
0291-2511390/3296359
+91 9414149526
jodhpurgymkhana@sify.com
www.jodhpurgymkhanaclub.com